Obsah

Výstavy a akce

 

Plán výstav 2017

 

1.Hans Kudlich - osvoboditel sedláků                                   21. 1. – 18. 3.                     radnice

K 100. výročí úmrtí slezského poslance, revolucionáře a buřiče, který se v r. 1848 zasloužil o zrušení roboty.  Českoněmecká výstava  ve spolupráci s Freundeskreis Hans Kudlich e.V.

 

2.Smím prosit?                                                                           4.3. - 29. 4.                         DJP

Historie tanečních kursů v Chomutově k jubileu učitelky tance Dagmar Knížetové.

 

3.Vlajka pro Tibet                                                                      10. 3. – 8. 4.                       radnice

Výstava v rámci mezinárodní kampaně za lidská práva v Tibetu kromě vztyčení vlajky informuje o jeho historii a současnosti a připomene i výstavu o expedici z r. 2004.

 

4.Lidem blízko                                                                       22. 3. – 27. 5.                     radnice

Nový cyklus romských fotografií prof. Jindřicha Štreita. Druhá chomutovská výstava významného českého fotografa a pedagoga, který se programově věnuje sociálním otázkám, vyloučeným skupinám na okraji většinové společnosti, a to i v severních Čechách. Humanistické poselství jeho fotografií se přirozeně a ostře vymezuje proti komerci a líbivosti. 

 

5.Jaroslav Wasserbauer                                                         22. 4. – 3. 6.                       kostel sv. Kateřiny

Umělecké tavené sklo

 

6.Husitské hrady                                                                        4. 5. – 10. 6.                     DJP                       

Nové metody opevňování v modelech a videorekonstrukcích.

7.Hradiště                                                                                     4. 5. – 24. 6.                    DJP

Obrazy dávných hradišť ak. mal. V. Dětinské.

Obě výstavy jsou vzhledem k tematické příbuznosti prezentovány společně.

 

8.Horní města Krušných hor                                                 10. 6. – 29. 7.                     kostel sv. Kateřiny

Doprovodná výstava česko-saského projektu Montanregion Krušné hory, usilujícího o zápis hornické krajiny na seznam UNESCO.

9.Hornické mapy krušnohorských dolů                               10. 6. - 27. 8.                      kostel sv. Kateřiny

V rámci mezinárodních hornických slavností Chomutovské krušení 2017 jsme připravili výstavu důlních map, tematicky rovněž související s projektem Montanregion Krušné hory.

Obě výstavy jsou vzhledem k tematické příbuznosti prezentovány společně.

 

10.Protektorátní film                                                               10. 6. – 27. 8.                     radnice

Svět filmu v době nesvobody, jak ho prezentují fotografie, plakáty, filmy, filmové přístroje a dobové dokumenty z muzejní sbírky Milana Wolfa.

 

11.Pod jednou střechou                                                           1. 7. – 28. 8.                       DJP

Výstava sdružení Antikomplex, která byla součástí projektu Sdružení Ackermann-Gemeinde Smíření 2016, ukazuje spolužití lidí na příbězích 7 vysídlených a 7 českých rodin, které jejich domy obývají nyní.

 

12.Osudová léta v Moravském

Kravařsku 1945/46                                                                  2. 9. – 28. 10.                     kostel sv. Kateřiny

Výstava spolku Alte Heimat ukazuje historii 700 let německého osídlení malebného Kravařska, jeho poválečný konec a snahy o vzájemné porozumění bývalých a současných obyvatel v současnosti.

 

13.Prádlo z dob našich babiček                                            7. 9. – 15. 11.                     radnice

Prádlo spodní, ložní i kuchyňské od počátků textilní výroby na Chomutovsku ze sbírek vícero muzeí. 

 

14.Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!                                     9. 9. - 27. 10.                      DJP

Známý chomutovský pěvecký sbor Hlahol oslaví 70 let činnosti slavnostním koncertem a dokumentární výstavou.

 

15.Ukradené dětství                                                           17. 11. – 31. 12.                      DJP

Námětem výstavy muzea ve Weidenu jsou děti, které zažily válku a vyhnání. Jejich dětství v poraženém Německu bylo poznamenáno ztrátou domova, troskami rozbombardovaných města, poválečnou dobou nouze, hladu a nouze o byty. Autentické fotografie vypovídají o jejich osudu bez patosu a rezonují silně se současným světem.

 

       16.Vánoce v muzeu                                                           25. 11. – 9. 1.                          radnice

Téma tradiční vánoční výstavy bude jako každý rok střeženým tajemstvím. Návštěvníci přesto čekají, že je potěší klidná vánoční atmosféra, Fialův betlém, adventní zpívání a nebudou zklamáni.

 

 

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar