Obsah

Minerály a horniny Krušných hor

  Geologická expozice je umístěna v přízemí Domu J. Popela z Lobkowicz v areálu bývalého jezuitského kláštera (Palackého ulice č. 86) a je dobře přístupná i handicapovaným osobám.

   Expozice je zaměřena výhradně na Krušné hory, zejména na českou část pohoří, ale některé vzorky a lokality pocházejí i z německé strany.

  Návštěvníci se zde mohou podrobně seznámit s geologickou stavbou Krušných hor. V jednotlivých vitrínách jsou vystaveny typické a charakteristické nerosty a horniny v celkovém počtu 196 exponátů, které reprezentují 55 nejvýznamnějších geologických krušnohorských lokalit.

  Část expozice je orientována na drahé kameny Krušných hor. Popsány jsou nejvýznamnější lokality, vznik a geologický vývoj drahých kamenů. Každá lokalita je doložena ukázkami broušených a leštěných vzorků. Větší pozornost je zaměřena na Národní přírodní památku Ciboušov a Doupňák, lokality, z nichž byly vytěžené minerály použity na výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně a kaple sv. Václava na Pražském hradě. Orientačně je popsána i historie dobývání a zpracování drahých kamenů v Krušných horách. 

   Ke geologickým zajímavostem Krušných hor, se kterými se návštěvníci expozice mohou seznámit, patří také Přírodní památka Hradiště u Černovic a brandovská kamenouhelná (antracitová) pánev, doložené množstvím vzorků třetihorní a prvohorní flóry, historií dobývání a využití.

   Samostatná část expozice je zaměřena na geologické mapy. Stručně je zde uvedena historie geologického mapování a návštěvníci si mohou prohlédnout i některé ukázky map.

K expozici je zpracován katalog Horniny a minerály Krušných hor, na jehož zpracování se podílel RNDr. V. Vlačiha.