Obsah

JMENOVÁNÍ ŘEDITELKY OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ, příspěvková organizace

Typ: ostatní
Usnesení rady ÚK č. 061/18R/2017

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 18. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 28.06.2017

od 10:10 hodin do 11:14 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

3118/48, Ústí nad Labem

 

Usnesení č. 061/18R/2017

13.2 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče

– výběrová řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové

organizace, ze dne 21. 6. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové

organizace, ze dne 21. 6. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

B) jmenuje

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) do funkce

ředitele Oblastního muzea v Děčíně příspěvkové organizace, na dobu určitou od 1. 10. 2017

do 30. 9. 2019, s možností prodloužení na dobu neurčitou:

Ing. Vlastimila Pažourka, narozeného **************

C) jmenuje

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) do funkce

ředitelky Oblastního muzea v Chomutově příspěvkové organizace, na dobu určitou od 1. 10.

2017 do 30. 9. 2019, s možností prodloužení na dobu neurčitou:

Mgr. Markétu Prontekerovou, narozenou *************

D) ukládá

Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu

Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení.

Termín: 1. 10. 2017


Vytvořeno: 15. 7. 2017
Poslední aktualizace: 23. 8. 2017 10:13
Autor: Správce Webu