Obsah

SPOLEČNÉ ČESKO-NĚMECKÉ EXKURZE

 

   Společné česko–německé přírodovědné exkurze mají již svou tradici. Jsou zaměřeny zejména na rostliny, ale účastní se jich i odborníci na mechy, lišejníky, houby; určováni jsou i významní zástupci ptáků a bezobratlých, uváděny jsou i geologické a širší přírodovědné poměry navštěvovaných lokalit. Účastníci mohou dostat cenné rady pro fotografování přírody a drobných organismů.

   Organizačním centrem společných exkurzí je na české straně Oblastní muzeum v Chomutově; zájemci o exkurze mohou získat podrobné informace o minulých i plánovaných exkurzích na internetových stránkách muzea nebo u ing. Č. Ondráčka (ondracek@muzeum-cv.net). Z německé strany organizují exkurze zejména členové Fachgruppe Botanik Erzgebirge Pobershau a Naturschutzzentrum Erzgebirge z Dörfel u Annabergu; v loňském roce se připojili zaměstnanci a studenti z Technische Universität Dresden. Některé exkurze jsou zařazeny i do projektů Cíl 3 Ahoj sousede (projekt na zachování populací vzácných rostlin v bezlesém prostředí v severozápadních Čechách a v Sasku, projekt Pestrý – udržení biodiverzity Krušných hor).

   Exkurze jsou určeny pro širokou veřejnost (žáky, studenty, učitele, ochránce a milovníky přírody, turisty) a jsou tlumočeny do českého a německého jazyka.

   Panuje zde pracovní přátelská atmosféra, účastníci si vyměňují praktické zkušenosti, znalosti, informace o zahraniční literatuře, mohou si procvičit své jazykové schopnosti.

Také v letošním roce je naplánována řada společných česko-německých exkurzí.

 

Pozvánka na exkurzi

V první polovině července se uskuteční česko-německá exkurze na lokality lilie cibulkonosné („Lilium bulbiferum) u Loučné pod Klínovce. Doprava z Chomutova bude zajištěna autobusem. Počet osob je omezen na 25.

Pokud budete mít o exkurzi zájem, přihlaste se u Ing. Čestmíra Ondráčka (osobně nebo na mailovou adresu: mailto:ondracek@muzeum-cv.net

 

Termín konání exkurze a místo nástupu do autobusu budou upřesněny.